Przepięcia w sieci elektrycznej

 

W sieci elektrycznej występują dwa rodzaje przepięć.

1.     Przepięcia powyżej  1500V

2.    Przepięcia  400V - 500V

Typowe ochronniki B+C+D chronią tylko i wyłącznie przed piorunem. Przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w sieć napowietrzną.

Działają dopiero powyżej  1500V. 

Na ochronniku są dwa parametry napięciowe :     

- 275 V , to oznacza, że przy napięciu 275V zdziałanie ochronnika jest całkowicie wykluczone.

275V to napięcie przy którym ochronnik może pracować non-stop , bez uszkodzenia.

- 1500V, próg ograniczenia, to określa, że ochronnik ograniczy wyższe napięcie np. 2000V do wartości 1500V                                                                                                                               

 

Ochronniki przepięciowe nie działają na  napięcia 400V-500V  – dlaczego ?

Zgodnie z nazewnictwem elektryków, 400V to nie jest przepięcie – tylko awaria sieci.

Ochronniki nie są przeznaczone do zapobiegania skutkom awarii sieci.

Przepięcia wg. nazewnictwa elektryków to wzrosty napięcia powyżej 1500V.

 

Ochronnik jest zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, więc na awarię sieci – 400V - nie reaguje.

 

Normy nie przewidują awarii w sieci, nie przewidują żadnych zabezpieczeń.

                                                             

Ochronniki B+C+D chronią tylko i wyłącznie przed piorunem. Przed bezpośrednim uderzeniem pioruna w sieć napowietrzną.

Działają dopiero powyżej  1500V.                                                                                                                                      

 

Awaria sieci podczas burzy - to  zagrożenie które najczęściej występuje. Napięcie następcze, z elektrowni 300V-400V  rozchodzące się lokalnie po całej sieci. Czas trwania zawyżonego napięcia to kilka sekund. Bardzo często obserwuje sie podczas burzy chwilowe wyłączenia napięcia.  Wynika z tego, że piorun coś zakłócił w energetyce. Spowodował, że napięcie na chwilę musieli wyłączyć.                                                                                                                                         

Jak się zabezpieczyć przed skutkami takich awarii ?

 

Do tego służy  kontroler napięcia zmiennego.

Czas trwania awarii jest długi - pojedyncze sekundy.  Jedyny sposób ochrony, to szybkie odłączenie sprzętu od sieci.

Sprzęt elektroniczny wytrzymuje napięcie maksymalne 270 V AC. Elementy w zasilaczach wytrzymują zawyżone napięcie – ale przez bardzo krótki czas. Powyżej, przy dłuższym czasie   oddziaływania, pojedynczych sekund, sprzęt ulega uszkodzeniu.

 

                

 

Warszawa 2015 r.