Zabezpieczenie przed przerwą w „zerze”.

 

 

Jakie będą skutki przerwy w przewodzie zerowym ?

 

W instalacji jednofazowej przerwa w przewodzie „zerowym” to tylko brak napięcia w instalacji.

Inaczej jest w instalacji 3-fazowej. Jeżeli powstanie  przerwa w przewodzie „zerowym” napięcie wzrasta do 350V 400V.

I będzie się długo utrzymywało - do  chwili usunięcia awarii.

W niektórych gniazdkach mamy napięcie  350V - 400V w innych zaniżone.

Przy napięciu 350V -  400V odbiorniki – ulegną zniszczeniu.

Użytkownik nie wie że jest awaria, dowiaduje się dopiero o awarii jak TV,  komputer nie działa – został uszkodzony.

Wystarczy nawet poluzowanie przewodu „zerowego” na ułamek sekundy już mamy uszkodzenia odbiorników.

 

Jakie są przyczyny przerwy w przewodzie „zerowym” ?

1.     Zerwanie sieci napowietrznej podczas wichry, lub na skutek oblodzenia.

Regularnie słychać , że  tysiące odbiorców nie mają  prądu na skutek zerwania sieci zasilającej.

2.     Skorodowane instalacji  odbiorcy do sieci rozdzielczej.

3.     Komutacje, wyłączenia napięcia  w elektrowni.

4.     Błędy  monterów dokonujących napraw.

5.     Upalenie się przewodu „zerowego” na klatce w budynku wielorodzinnym (w bloku)

W Polsce mamy większość bloków z minionej epoki,  ze starymi instalacjami, niekonserwowanymi i przeciążonymi.

Taka sytuacja jest w wielu starych domkach posiadających archaiczne  instalacje  3-fazowe.

Ochronniki B+C+D  nie działają przy napięciu  400V.

 

Do zabezpieczenia przed skutkami przerwy w przewodzie zerowym służy kontroler napięcia zmiennego HV-260 duo.

 

Kontroler mierzy napięcie w sposób ciągły non-stop.

Mierzy w dzień i w nocy, także podczas burzy.

W przypadku jeżeli wartość napięcia w sieci przekroczy 260V, błyskawiczne wyłącza zasilanie.

Czas wyłączenia to 0,003 sek. (3msek).

 

Dłuższe czasy rekakcji,np.0,1 sek. nie gwarantują braku uszkodzeń sprzętu.

 

UWAGA

Listwy przeciwprzepięciowe nie działają przy napięciu 400V. Napięcie 400V wchodzi na zasilanie listwy,

 400V jest podawane na podłączone do listwy odbiorniki.

 

 

Zabezpieczenia są wykonywane  w  wersjach:

HV-260 duoA1, HV-260do A2, HV-260duo 3X, HV-260 BOX,  HV260-2F

HV-260 duo A1 i przekaźnik  RG25  są mocowanie na listwę euro.

Wersja HV-260 3X – to 3 sterowniki wersji A1 w obudowie natynkowej. Stosuje się, gdy brakuje miejsca w rozdzielnicy. Przekaźniki są instalowane  na szynie „euro”.

Wersja HV-260 BOX, to urządzenie przenośne, posiada sznur sieciowy z wtyczką. Do zabezpieczenia komputera lub drogiego telewizora. Obciążalność 16A, 3650W. Nie wymaga instalowania w rozdzielnicy.

Wersja HV-260 2F  - urządzenie zabezpieczające dwie fazy w instalacji trójfazowej.

 

Warszawa 2015rok.